Hizmetlerimiz

Çağdaş, bilimsel düşünen ve bilimsel çalışmalar yapan Üniversitemizin kuruluşundan bu yana devam eden ivmesini hızlandırarak sürdürmek için gereken idari ve mali yapılanmaları gerçekleştirmek amacıyla kurulan Başkanlığımız destek hizmetlerini yıl boyunca sürdürmüştür. Başkanlığımıza gelen talepler değerlendirilerek, bu taleplerin satın alınması için bütçe olanakları ölçüsünde sağlanan ödenekle en kaliteli mal, malzeme ve hizmeti en kısa sürede ve en ucuz şekilde temin ederek, beklenen faydayı sağlamak ve hizmeti sunmayı kendine şiar edinmiştir.

Başkanlığımız destek birimi olma yanında; Üniversitede işinin uzmanı, çağdaş, bilimsel düşünen, teknolojiye ayak uyduran, değişime ve gelişime açık personeli ile kaynakları etkin ve verimli bir şekilde kullanan bir başkanlık olmayı hedeflemektedir.

Şeffaf ve hesap verilebilir bir politika ile hizmetlerini büyük bir başarı ile sürdüren İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı; sorumluluğunda bulunan işleri Kanunlar ve Yönetmelikler çerçevesinde yürütmektedir.  Bu çerçevede;  faaliyetlerin ekonomik ve etkin bir şekilde yerine getirilmesi için insan, para ve malzeme gibi mevcut kaynakların en uygun ve en verimli şekilde kullanılmasını sağlamak, maaş, tedavi ve yolluk hizmetlerini yerine getirmek, Satın alma işlemlerini yaparak alınan malzemelerin taşınır mal kayıtları ile depo giriş ve çıkış işlemlerini gerçekleştirmek görevleri arasında yer almaktadır. Ayrıca; Rektörlüğümüzün genel kayıt, posta ve  santral hizmetleri ve bünyesinde bulunan hizmet araçları ile ulaşım hizmetlerini yürütür.

İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Üniversitemiz Özel Güvenlik Hizmeti ve Temizlik Hizmeti Alımı ihalelerini yapmaktadır. Akademik ve İdari Personel için yemek hizmeti başkanlığımızca sağlanmaktadır.

Başkanlığımız yukarıda yazılı ilke ve hedefler doğrultusunda Üniversitemizin büyümesi ve gelişmesi için destek mal ve hizmetlerini sürdürmeye devam edecek, Rektörlüğümüzün vermiş olduğu sonsuz güven ve desteği de arkasına alarak daha başarılı işler ortaya koymaya devam edecektir.

Son Güncelleme Tarihi: 29 Ağustos 2014, Cuma