Satın Alma Şube Müdürlüğü

SATIN ALMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

  • Üniversitemiz  Rektörlük  ve bağlı birimlerinin  ihtiyacı olan mal ve hizmet alımlarını gerçekleştirmek. Doğalgaz alımları, elektrik alımları, telefon ödemeleri, kırtasiye alımları, büro ve işleri mal ve malzeme alımları.
  • Bütçe hazırlıklarının  ortaklaşa hazırlanması ve takibi.
  • Hizmet araçlarının tamir bakım ve onarımları, Rektörlük ve birimlerinde  bulunan makine, teçhizat ve laboratuar cihazlarının tamir ve bakımlarının yaptırılması.
  • Özel Güvenlik Teşkilatında kullanılan  telsizlerini tamir ve bakımlarının yapılması.
  • Rektörlük Makamı ve Özel Kalemin Temsil Ağırlama  malzemelerinin temini ve ödemelerinin yapılması.

Müdürlüğümüz, Başkanlığımız bütçe taslağının hazırlanması, 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu ilgili yılı bütçe kanunu ve uygulama tebliğleri doğrultusunda bütçe ödeneklerinin kullanılması, gelir ve giderlere ait kayıtların tutulması, bütçemizin büyük bir kısmını oluşturan cari giderlerin (elektrik. su, doğalgaz, telefon, yurtiçi ve yurtdışı yolluklar, sağlık giderleri vs. gibi ) koordinesini sağlamak, 2886 Sayılı Devlet İhaleleri Kanunu çerçevesinde kiraların sözleşme süreçlerinin takibi gibi işleri yürütür.  
İhale Birimi

·         Başkanlığımız ve 5018 sayılı yasa ile ihale yetkisi başkanlığımıza devredilen birimlerin yılı Bütçeleri içerisinde “06- Sermaye Giderleri” ve “03-Mal ve Hizmet Alımları” tertiplerinde yer alan ödenekleri; ihalesine karar verilmesinden sonra 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 ve 21. maddelerine göre kullanarak gerekli ihale işlemlerini gerçekleştirmek ve sözleşmeleri düzenlemek.

·         4734 ve 4735 sayılı kanunlar ve bu Kanunlara atfen çıkartılan ikincil mevzuat hükümlerini ve değişikliklerini takip ederek Rektörlüğümüzün diğer birimleri ile koordineli çalışmak

·         Yapılan ihaleler neticesinde temin edilen mal ve hizmetlere ait hak ediş belgeleri düzenlemek, onaylamak ve hak edişlerin ödenmesi ile ilgili işlemleri gerçekleştirmek

·         İhaleler ile ilgili Kamu İhale Kurumu ve ilgili diğer kurumlar ve Rektörlüğümüze bağlı birimlerde gerekli yazışmaları yapmak

Doğrudan Temin Birimi

Başkanlığımıza iletilen taleplerin, İhale limitinin altında kalan talepleri Kamu İhale Kanunun doğrudan temin yöntemine göre alımını yapmaktadır. Başkanlığımız yılı bütçeleri içerisinde “Mal ve Hizmet Alımları” ve “Sermaye Giderleri” tertiplerinde yer alan ödenekleri; satın alımına karar verilmesinden sonra 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3. ve 22. maddelerine göre kullanarak gerekli satın almaları  gerçekleştirmek

Kiralama Ofisi

2886 sayılı Devlet İhaleleri Kanununa tabii kira ve sözleşme süreçlerinin takip edilmesi, Üniversitemiz taşınmazlarının ihale usulüyle kiraya verilmesi işlemleri 
Üniversitemiz taşınmazlarının gelirlerinin takip edilmesi,
Yer Tesliminin yapılması.

 

     

Son Güncelleme Tarihi: 26 Eylül 2017, Salı