Tahakkuk Şube Müdürlüğü

TAHAKKUK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

       Üniversitemiz Rektörlüğüne bağlı  Özel Kalem (Akademik Personel), Genel Sekreterlik, İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı, Özel Güvenlik Teşkilatı, Kapalı Meslek Yüksek Okulları (Aslanapa, Çavdarhisar, Dumlupınar MYO'lar ) ve 4/C sözleşmeli personelin  maaş ve tüm özlük işlemlerini yapmak. Ayrıca başta Rektörlüğe bağlı birimler olmak üzere  birimlerin mutemetlerine  tahakkuk işlemlerinde yardımcı olmak. Hastaneler Başmüdürlüğünün maaşlarını yapmak. Rektör ve Rektör Yardımcılarının  idari görev ödeneği, temsil ve makam tazminatı farkları ile  Üniversitemiz Rektörlüğüne bağlı  Bölüm Başkanlarının idari görev ödeneklerini hazırlamak.

       Üniversitemiz  İkinci Öğretim Kapsamında  çalışanlara ödenen fazla çalışma karşılıkları ile ilgili Rektörlük  olurlarını almak.

       Tüm Üniversite Personeline  ödenen promosyon vb. ile kesilen yardım kampanyası vb. yazışmalarını yapmak banka listeleri hazırlamak .

       Yurtdışına gönderilen akademik ünvanlı personelin sürekli görev yolluklarını hazırlamak.

       Sendikalar ile yapılan Kurum İdari Kurul Toplantıları ve üye tespit çalışmalarını yapmak.

Son Güncelleme Tarihi: 28 Ağustos 2014, Perşembe