Misyonumuz ve Vizyonumuz

MİSYONUMUZ

     İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığımız, kanun, yönetmelik, tebliğ,yönerge ve Rektörlüğümüzün verdiği görevler çerçevesinde; Üniversitemiz Rektörlüğü ve bağlı birimlerinin; özlük hakları,mal, hizmet, demirbaş, makine ve teçhizatlarının ödenekler dahilinde, zamanında  yerinde kaliteli ve en uygun fiatla satın alınması, depolanması ve dağıtımı, özlük haklarının zamanında hak sahiplerine ödenmesi, ulaşım hizmetlerinin düzenli olması, Evliya Çelebi ve Germiyan Yerleşkelerinin bakımlı tutulması, iş atölyelerimize ekonomik ve kaliteli  mal ve hizmetlerin temini, kurumun güvenlik hizmetlerinin yerine getirilmesini temin etmektir. Rektörlük ve bağlı birimlerdeki  hizmet araçlarının  genel bakım onarım sevk ve idaresini sağlamaktır.

       Üniversitemizde görev yapan akademik ve idari personelin sürekli görev ile yurtiçi ve yurtdışı  yolluk işlemlerin, temizlik, aydınlatma, ısıtma bakım onarım ve benzeri hizmetleri, taşıma ve  ulaşım  hizmetlerini mevcut ödeneklerle en kısa zamanda yerine getirmektir.

VİZYONUMUZ

       Görev alanındaki  hizmet ve faaliyetlerin yerine getirilmesinde  insan, para ve malzeme gibi kaynakları mevcut yasal düzenlemeler içinde etkin ve en verimli şekilde kullanmaktır.

       Teknolojinin getirdiği yeniliklere paralel olarak ede edilen donanımla,bilimin ışığında, çağdaş  uygarlık yolunda ilerleyen Üniversitemizin vizyonuna paralel olarak  çağdaş ve bilimsel gelişmeleri  hizmetlerine yansıtan  işinde uzman ve çağa ayak uyduran personeliyle, mevcut kaynakları en iyi şekilde kullanara  vereceği hizmet ile örnek bir başkanlık oluşturmaktır.

GÖREVLERİMİZ

       124 Sayılı Kanun  Hükmünde Kararnamenin 36.maddesine göre görevlerimiz;

  • Araç, gerecç ve malzemenin temini ile ilgili hizmetleri yürütmek,
  • Temizlik, aydınlatma, ısıtma, bakım onarım ve benzeri hizmetleri yapmak,
  • Basım ve grafik işleri ile evrak, yazı, teksir hizmetlerini yerine getirmek,
  • Sivil savunma, güvenlik ve çevre kontrolü işlerini yürütmek,
  • Verilecek benzeri görevleri yerine getirmektir.
Son Güncelleme Tarihi: 07 Nisan 2014, Pazartesi