İdari İşler Şube Müdürlüğü

İDARİ İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

Müdürlüğümüz, Üniversitemiz mensuplarının işe geliş ve gidişlerinde hizmet veren personel servis araçlarının her türlü kontrollerinin yapılması, Üniversitemiz Yerleşkelerine ait tüm bina ve çevre temizlik hizmetlerinin yaptırılması ve periyodik kontrollerinin yapılmasını sağlar.

İhale mevzuatı çerçevesinde satın alma yoluyla yüklenici firmalara ihale edilen temizlik ve personel servis hizmetlerinin, yüklenici firma ile yapılan sözleşme hükümlerine uygunluğunu kontrol etmek.

Servis ve temizlik hizmetlerinin ifasında, eldeki verilerle en yüksek faydayı sağlamak için gerekli önlemleri almak.

Üniversitemiz ile yüklenici firmalar arasındaki koordinasyonu sağlamak.

Hizmetlerin teknik ve idari şartnameleri ile yüklenicilerin aylık hakedişlerini hazırlamak.

Son Güncelleme Tarihi: 28 Ağustos 2014, Perşembe