Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisi

TAŞINIR KAYIT KONTROL YETKİLİSİ

(Bu birim direkt olarak Harcama Yetkilisi'ne bağlıdır)

Başkanlığın harcama yetkisi alanında olan tüm tüketime yönelik sarf malzemeleri, dayanıklı tüketim malzemelerini ve makine teçhizatların (var olan satın alınan ve bağış yapılan) taşınır işlemlerinin kayıt altına alınması, izlenmesi işi merkez ambar stoklarının takibinin yapılması.

Son Güncelleme Tarihi: